گروه نرم‌افزار آزاد هرمزگان

نرم‌افزار آزاد چیست؟

  1. آزادی برای اجرای برنامه برای هر منظوری
  2. آزادی برای مطالعه و بررسی چگونگی عملکرد برنامه و تغییر آن برای نیاز خود (آزادی ۱). دسترسی به کد منبع یک پیش‌شرط برای این آزادی می‌باشد.
  3. آزادی برای توزیع مجدد کپی‌هایی از آن، بنابراین شما می‌توانید به همسایگان خود کمک کنید
  4. آزادی برای بهبود برنامه و انتشار این تغییرات برای عموم، بنابراین تمام جامعه از آن بهره می‌برند (آزادی ۳). دسترسی به کد منبع یک پیش‌شرط برای این آزادی می‌باشد.

جلسه بعدی گروه

  • زمان جلسه بعد: چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۸
  • زمان جلسه: دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۸
  • مکان جلسه بعد: پارک علم و فناوری هرمز، طبقه اول، اتاق کنفرانس
  • لینک پخش زنده جلسه در صورت وجود چند دقیقه قبل از شروع قرار داده خواهد شد.